7.31.2012

Yaşıl boyunbağı


Əl zəhməti


mavi boyunbağı